nl
Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Klachtenprocedure Goodels.nl

We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te bellen met 06-25060356 of te mailen naar info@goodels.nl. Wij zullen er alles aan doen uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting Webwinkelkeur.

Klachten over de producten of de dienstverlening van Goodels.nl moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij bij Goodels.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Klachten moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Klachten kunnen worden gericht aan:

Hemp Trade Center - Goodels.nl
t.a.v.  afdeling klachtenprocedure
Johannastraat 6 (geen bezoekadres)
5616 PR EINDHOVEN

Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).


| Meer

Cookies? Wij gebruiken deze alleen om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.